• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

home_header1
dental

 

 

 

 

Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα ΤΕΑ και ο 2ος πυλώνας ασφάλισης στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του είναι η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του για τη συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Αποτελεί το μοναδικό εν λειτουργία ΤΕΑ που παρέχει συμπληρωματική, ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα μέλη του.

To TEA-YΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών του σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1η Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστερο ΤΕΑ της αγοράς επαγγελματικών ταμείων της χώρας.

Από 1η Οκτωβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εγκριτικών διαδικασιών τροποποίησης του Καταστατικού του από πλευράς εποπτικών αρχών και καθιέρωσης εισφορών στα ασφαλισμένα μέλη του, προχώρησε σε πλήρη επαναλειτουργία και ενεργοποίηση των παροχών που προβλέπονται στο Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους του Ταμείου, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή εισφορά, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 - νέα ημερομηνία έναρξης χορήγησης παροχών στα μέλη του - αριθμούσε 4.451 κυρίως μέλη (συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά άνω των 10.200 μελών (σύζυγοι και τέκνα). Ο πληθυσμός των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου αναμένεται να μεγεθυνθεί σημαντικά στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώς προβλέπεται η εγγραφή σε αυτό και άλλων συναδέλφων εφοριακών, συναδέλφων από άλλους κλάδους του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται μόνιμα σε υπηρεσίες του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες), εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δ.Σ. η σχετική διάταξη που έχει ενσωματωθεί στο Νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου και αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.     

Σημαντικά μεγέθη του Ταμείου

4.688

κυρίως μέλη

10.728

μέλη συνολικά

1.503

ραντεβού πρωτοβάθμιας περίθαλψης

164

αιτήματα αποζημίωσης

Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

TRAIN_FINAL