• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υπαγωγή στο Ταμείο

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016) στο άρθρο 4, στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν:
● Οι συνδεδεμένοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.
● Οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).
● Επιπλέον, δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου – κυρίου μέλους δηλαδή ο/η σύζυγος και τα τέκνα. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών καθώς επίσης και τα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, παιδιά που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα παιδιά, των οποίων την επιμέλεια έχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά το 18ο έτος τους, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα Ασφάλισης.
Περισσότερα για τις παροχές, τα όρια και ειδικές περιπτώσεις (αναπηρία, στράτευση κλπ) μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο προαναφερθέν καταστατικό (Άρθρο 4, παρ. 2).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ