• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.

Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
Εισφορά Συζύγου (Ως Εξαρτώμενο Μέλος) 7 €
Εισφορά τέκνων (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) 7 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €

Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)*

25 €

 

*Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που εγγράφονται ως ασφαλισμένοι στο Ταμείο μετά την εκ νέου ενεργοποίηση των παροχών του, την 1η Οκτωβρίου 2017.

Αναλυτική πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις των μελών και την διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μπορείτε να αντλήσετε από τον Οδηγό Μέλους που υπάρχει αναρτημένος στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.teaypoik.gr)