• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.

Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
Εισφορά Συζύγου (Ως Εξαρτώμενο Μέλος) 7 €
Εισφορά τέκνων (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) 7 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €

Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)*

25 €

*Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Ταμείο μετά την ενεργή επαναλειτουργία του (11.11.2016) και όχι σε όσα μέλη ήταν εγγεγραμμένα στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την ημέρα αναστολής των παροχών του Ταμείου (1.1.2012)

Αναλυτική πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις των μελών και την διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μπορείτε να αντλήσετε από τον Οδηγό Μέλους που υπάρχει αναρτημένος στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.teaypoik.gr)