• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 20.11.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής...

Περισσότερα...

Αθήνα, 16.11.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του...

Περισσότερα...

11 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04

Ενημέρωση ασφαλισμένων για τις κρατήσεις των εισφορών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από την μισθοδοσία  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

...
Περισσότερα...

10 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03

Αναγκαίες Διευκρινήσεις για τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ταμείου,  με αφορμή την πλήρη επαναλειτουργία του Ταμείου από ...

Περισσότερα...

 

30 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01

Πλήρης επαναλειτουργία του Ταμείου και έναρξη παροχών στα ασφαλισμένα μέλη από 1η Οκτωβρίου 2017

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

...
Περισσότερα...

Αθήνα, 12.9.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Διαχείρισης του Κύκλου Εργασιών του Ταμείου

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της επαναλειτουργίας...

Περισσότερα...

Αθήνα, 12.9.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση της Λογιστικής Υποστήριξης του Ταμείου

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της επαναλειτουργίας του και της...

Περισσότερα...

Ενημέρωση για επικείμενη έναρξη παροχών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα ασφαλισμένα μέλη μας ότι το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την πλήρη επαναλειτουργία του και την άρση αναστολής των παροχών του...

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, για μια ακόμα φορά, ενημερώνει τα μέλη του Ταμείου που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του την 1.1.2012...

Περισσότερα...