• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

12 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 206

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 12 Απριλίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα, τα ακόλουθα:


1. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 και ώρες 09:00 έως 17:00.
2. Τον ορισμό της Πέμπτης 19 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00 ως καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                Ο Γραμματέας

Χρήστος Π. Νούνης         Άγγελος Τζανετάτος

 

 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

 Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ PDF