• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Τελευταία ενημέρωση:  18/07/2018

 

Πλήθος μελών με βάση το φύλο

Φύλο

Πλήθος

Ποσοστό

Άνδρας

5.000

45,88%

Γυναίκα

5.898

54,12%

Σύνολο

10.898

100,00%

 

 

Διάκριση μελών με βάση την κατηγορία ασφαλισμένου

Είδος μέλους

Πλήθος

Ποσοστό

Κυρίως

4.765

43,72%

Σύζυγοι

2.451

22,49%

Τέκνα

3.682

33,79%

Σύνολο

10.898

100,00%

 

 

Μέσος όρος ηλικίας ανά κατηγορία ασφαλισμένου

Είδος μέλους

Μέσος Όρος Ηλικίας

Κυρίως

51

Σύζυγοι

50

Τέκνα

13

Σύνολο

38

 

 

Κατανομή πληθυσμού με βάση την ηλικία

Ηλικία

Πλήθος

Ποσοστό

0-4

353

3,24%

5-9

808

7,41%

10-14

961

8,82%

15-19

839

7,70%

20-24

711

6,52%

25-29

20

0,18%

30-34

183

1,68%

35-39

549

5,04%

40-44

963

8,84%

45-49

1.183

10,86%

50-54

1.335

12,25%

55-59

1.874

17,20%

60-64

1.045

9,59%

65-69

73

0,67%

70-74

1

0,01%

Σύνολο

10.898

100,00%

 

 

Γεωγραφική κατανομή Μελών

Γεωγραφική Περιοχή

Αριθμός Κυρίως Μελών

Ποσοστό επί Συνόλου (%)

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.085

43,76%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

567

11,90%

ΛΑΡΙΣΑΣ

118

2,48%

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

110

2,31%

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

95

1,99%

ΣΕΡΡΩΝ

89

1,87%

ΚΟΖΑΝΗΣ

81

1,70%

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

80

1,68%

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

74

1,55%

ΑΧΑΪΑΣ

67

1,41%

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1.399

29,36%

ΣΥΝΟΛΟ

4.765

100%