• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Χορηγείται ανά νοσηλεία (διανυκτέρευση) σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με βάση την εξής κλίμακα: 

 • Από την 1η έως την 5η ημέρα: επίδομα 50€ ανά διανυκτέρευση 
 • Από την 6η έως την 10η ημέρα: επίδομα 40€ ανά διανυκτέρευση 
 • Από την 11η έως την 150η ημέρα: επίδομα 30€ ανά διανυκτέρευση

Διαδοχικές νοσηλείες σε δημόσιο νοσοκομείο που οφείλονται στην ίδια αιτία και απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 90 ημέρες, θεωρούνται ως μια νοσηλεία (συσσωρευτικός αριθμός ημερών για υπολογισμό ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ανά νοσηλεία κλπ). Για τον υπολογισμό των 90 ημερών, θα υπολογίζεται η ημερομηνία εισόδου της πρώτης νοσηλείας.

Χειρουργικό επίδομα ανά νοσηλεία

Έως 2.000€ και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων (που χρησιμοποιείται και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος). Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 2.000€ επί της σοβαρότητας χειρουργικής επέμβασης, με βάση τον εξής πίνακα:

 • Πολύ μικρή επέμβαση 0%
 • Μικρή Επέμβαση 10%
 • Μεσαία Επέμβαση 20%
 • Μεγάλη Επέμβαση 40%
 • Βαρεία Επέμβαση 70%
 • Εξαιρετικά Βαρεία Επέμβαση 90%
 • Ειδική Επέμβαση 100%

Σε περίπτωση πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται ταυτόχρονα, αποδίδεται επίδομα μόνο για τη σοβαρότερη επέμβαση.

Κάλυψη Δαπανών Νοσηλείας

100% μόνο για δαπάνες που καλύπτονται βάσει καταστατικού, αρκεί να μην αφορούν σε αναβάθμιση θέσης ή σε έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από τον ΚΦΑ.