• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Επίδομα Χημειοθεραπείας

150 € ανά θεραπεία

Επίδομα Ακτινοθεραπείας

 • Μέχρι 10 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 150€
 • Μέχρι 20 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 400€
 • Μέχρι 30 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 800€
 • Άνω των 30 συνεδριών/θεραπειών επίδομα 1.200€

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας εντός Δικτύου, με δαπάνες πλην των φαρμάκων, το Ταμείο μπορεί εναλλακτικά να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως νοσηλεία αντί να χορηγήσει επίδομα (αναλόγως του τι θα αιτηθεί ο ασφαλισμένος).
Σε περίπτωση νοσηλείας με διανυκτέρευση για χημειοθεραπεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, προβλέπεται συμπληρωματικά και χορήγηση ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος.

Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων

30€ ανά ημέρα νοσηλείας (όταν προηγηθεί εκκαθάριση με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης και έπειτα με Ασφαλιστική Εταιρία) με μέγιστο ετήσιο όριο τις δέκα (10) ημέρες

Η συμμετοχή της Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Εταιρίας στις συνολικές δαπάνες αποδεικνύεται με:

 • την προσκόμιση στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ της σχετικής πρωτότυπης βεβαίωσης που χορηγείται στο μέλος από την Ασφαλιστική Εταιρία για φορολογική χρήση ή
 • βεβαίωση κλινικής, σύμφωνα με την οποία η Ασφαλιστική Εταιρία έχει καλύψει πλήρως τις δαπάνες

Επίδομα συνοδού

Χορήγηση για νοσηλεία τέκνου έως 14 ετών, με κύρια κατοικία σε διαφορετικό νομό ή νησί από τον νομό ή το νησί του νοσηλευτικού ιδρύματος (δημόσιο ή ιδιωτικό) και σε χιλιομετρική απόσταση όχι λιγότερη (οδικά) των 50 χιλιομέτρων.

- Από την 1η έως την 5η ημέρα: επίδομα 35€
- Από την 6η έως την 10η ημέρα: επίδομα 30€
- Από την 11η έως την 200η ημέρα: επίδομα 25€

Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού

Χορηγείται επίδομα 500 € ανά μαστό λόγω μαστεκτομής μετά από διάγνωση καρκίνου

Νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης

Χορήγηση του 50% του ημερήσιου Νοσοκομειακού Επιδόματος που ισχύει κάθε φορά (ήτοι 25€), για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης με την προϋπόθεση ότι η παροχή θα δίνεται για σοβαρή ασθένεια, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου, θα χορηγείται μετά την 30η ημέρα νοσηλείας και μέχρι την 150η και θα καλύπτει ποσά (μέχρι του ορίου του επιδόματος) που δεν καλύπτει ο ΚΦΑ.

Προσθετικά μέλη ή εξαρτήματα (π.χ. νάρθηκες, πατερίτσες κτλ.)

Συμμετοχή στην δαπάνη, με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει καλύψει ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης. Εάν ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης απορρίψει την δαπάνη τότε δεν συμμετέχει ούτε το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στα έξοδα της αγοράς τους.

Δείτε εδώ τη λίστα των προσθετικών μελών και εξαρτημάτων τα οποία καλύπτει το Ταμείο με βάση τους ως άνω όρους.

Επίδομα σοβαρών ασθενειών

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, ύψους 1000€, το οποίο χορηγείται σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαιτίας της σοβαρής ασθένειας για την οποία έλαβε το επίδομα, βάσει του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος.
Ειδικοί όροι παροχής:

 • Σε περίπτωση που ασφαλισμένος λάβει το επίδομα για συγκεκριμένη πάθηση, όμως μεταγενέστερα και εντός μίας τριετίας από την ημερομηνία που έλαβε το επίδομα αυτό, εξαιτίας της συγκεκριμένης αυτής σοβαρής ασθένειας, ο ασφαλισμένος αιτηθεί από το Ταμείο αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας, τότε στην αποζημίωση του Ταμείου αφαιρείται (σε σωρευτική βάση) το ποσό του επιδόματος των 1.000€ το οποίο είχε ήδη λάβει ο ασφαλισμένος.
  Η ημερομηνία με βάση την οποία θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, μετά την αρχική αίτηση με την οποία χορηγήθηκε το επίδομα (ημερομηνία αίτησης), είναι η ημερομηνία εισόδου της νέας αίτησης αποζημίωσης.
 • Το επίδομα αποδίδεται για κάθε σοβαρή πάθηση του ίδιου παθόντα, με την προϋπόθεση ότι οι παθήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και η μία δεν είναι συνέπεια της άλλης.