• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Καλύπτονται

Ασφαλισμένοι (κυρίως και εξαρτώμενα) και οι γονείς αυτών.

Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις

Ευρωκλινική Αθηνών: δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρούργο, Νευροχειρούργο.

Ευρωκλινική Παίδων: προγραμματισμένες επισκέψεις σε υπο-ειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμιάτρου με 30 € για Επιμελητή, ή 50 € για Διευθυντή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο με 60€.

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: επίσκεψη με 10 € σε Παθολόγο, Καρδιολόγο (άνω των 5 ετών), Ορθοπεδικό, Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο (άνω των 6 ετών), Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Παιδίατρο, Παιδοχειρούργο και Γυναικολόγο (από 1η Αυγούστου 2018).

Πανελλαδικό Δίκτυο: απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με 20 € κατόπιν ραντεβού μέσω του κέντρου Ευρωκλινικής, σε όλη την Ελλάδα.

Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών για ειδικότητες που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, ορθοπεδικός, καρδιολόγος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, και μετά τα 500 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων για ειδικότητες που εφημερεύουν: παιδοχειρούργος, παιδίατρος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 300€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό για παιδία έως 14 ετών, και μετά τα 300 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
Δωρεάν επισκέψεις στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για ειδικότητες που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός, παιδίατρος, παιδοχειρούργος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ για ενήλικες ή 300€ για παιδία έως 14 επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, και μετά το ποσό αυτό παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.

Στον Όμιλο Βιοκλινικής (Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Πειραιά) δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 400€ και δωρεάν κάλυψη για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των 50€. Μετά την ανάλωση του παραπάνω ορίου, ισχύει έκπτωση μείον -50% (επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις). Δωρεάν επισκέψεις για τις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός. 

Διακομιδή με Ασθενοφόρο (εντός Δικτύου)

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση εισαγωγής (νοσηλείας) λόγω επείγοντος περιστατικού για Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, έκπτωση 50%.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις Κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Πειραιά για Αττική και Θεσσαλονίκη.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Χρέωση εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ για Ευρωκλινική Αθηνών, Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο.

Προληπτικός έλεγχος

Πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές σε Ευρωκλινική Αθηνών και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές μόνο σε Ευρωκλινική Αθηνών.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων και Ιατρών

Πέραν των κλινικών που υποστηρίζουν παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η Ευρωκλινική διαθέτει συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και ιατρών σε όλη την Επικράτεια (Πανελλαδικό Δίκτυο) όπου ισχύουν οι ως άνω χρεώσεις.
Δείτε περισσότερα εδώ.