• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

    Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
    10678, Αθήνα

  • 210-6400013

    teaypoik@gmail.com

  • 9:00-15:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Καλύπτονται

Ασφαλισμένοι (κυρίως και εξαρτώμενα) και οι γονείς αυτών.

Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις

Ευρωκλινική Αθηνών: δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρούργο, Νευροχειρούργο.

Ευρωκλινική Παίδων: προγραμματισμένες επισκέψεις σε υπο-ειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμιάτρου με 30 € για Επιμελητή, ή 50 € για Διευθυντή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο με 60€.

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: επίσκεψη με 10 € σε Παθολόγο, Καρδιολόγο (άνω των 5 ετών), Ορθοπεδικό, Χειρούργο, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο (άνω των 6 ετών), Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Παιδίατρο, Παιδοχειρούργο.

Πανελλαδικό Δίκτυο: απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις με 20€ κατόπιν ραντεβού μέσω του κέντρου Ευρωκλινικής, σε όλη την Ελλάδα.

Επείγοντα Περιστατικά

Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών για ειδικότητες που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, ορθοπεδικός, καρδιολόγος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, και μετά τα 500 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
Δωρεάν επισκέψεις στην Ευρωκλινική Παίδων για ειδικότητες που εφημερεύουν: παιδοχειρούργος, παιδίατρος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 300€ επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό για παιδία έως 14 ετών, και μετά τα 300 € παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.
Δωρεάν επισκέψεις στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για ειδικότητες που εφημερεύουν: παθολόγος, χειρούργος, καρδιολόγος, παιδίατρος, παιδοχειρούργος. Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας μέχρι 500€ για ενήλικες ή 300€ για παιδία έως 14 επί τιμοκαταλόγου ΦΕΚ ανά περιστατικό, και μετά το ποσό αυτό παραμένει εν ισχύ ο τιμοκατάλογος ΦΕΚ. Προνομιακή τιμολόγηση για ιατρικές και χειρουργικές πράξεις.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Χρέωση εξετάσεων με τιμοκατάλογο ΦΕΚ για Ευρωκλινική Αθηνών, Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο.

Προληπτικός έλεγχος

Πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές σε Ευρωκλινική Αθηνών και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Κάλυψη Επικράτειας

Πέραν των κλινικών που υποστηρίζουν παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η Ευρωκλινική διαθέτει συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και ιατρών σε όλη την Επικράτεια (Πανελλαδικό Δίκτυο) όπου ισχύουν οι ως άνω χρεώσεις.
Δείτε περισσότερα εδώ.