• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

 • Έχω πραγματοποιήσει νοσηλεία μετά την αναστολή παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ την 01.01.2012. Δικαιούμαι αποζημίωσης;

  Για το διάστημα από 1.1.2012 και μέχρι την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του Ταμείου (με απόφαση του Δ.Σ. για άρση της αναστολής των παροχών) δεν προβλέπεται καμία κάλυψη σε περιστατικά που έχουν γίνει. Η σχετική ανακοίνωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην ενότητα Ανακοινώσεις.

 • Ποιες δαπάνες δεν καλύπτονται από το Ταμείο;

  Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.9 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, όπως επίσης και στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Ταμείου.

 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω την αποζημίωσή μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Με ποια διαδικασία μπορώ να λάβω την αποζημίωση μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Για νοσηλείες εντός Δικτύου συμβεβλημένων κλινικών προβλέπεται απευθείας συμμετοχή του Ταμείου στο περιστατικό, και το μέλος επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή που του αναλογεί.

  Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το μέλος καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης αποζημίωσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα, οι υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το μέλος.

 • Τι άλλες παροχές προβλέπονται πέρα από νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική;

  Με βάση τους όρους που περιγράφονται στις ενότητες 3.7 και 3.8 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

  • Επίδομα Χημειοθεραπείας
  • Επίδομα Ακτινοθεραπείας
  • Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων
  • Επίδομα Συνοδού
  • Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού
  • Επίδομα για νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης
  • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
  • Παροχές Πρωτοβάθμιας (Εξωνοσοκομειακής) περίθαλψης
 • Ποια θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε Δημόσιο Νοσοκομείο;

  Το Ταμείο χορηγεί ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ανά διανυκτέρευση, καθώς και χειρουργικό επίδομα, με βάση τους όρους της ενότητας 3.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Τι είναι τα ΚΕΝ;

  Τα ΚΕΝ είναι ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλίων που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ (ΚΦΑ), ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη μέση διάρκεια νοσηλείας για κάθε περιστατικό νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλίων και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών, ανεξάρτητα του ακριβούς αριθμού χρεώσεων και του ακριβούς κόστους νοσηλείας που πραγματικά υπήρξε.

  Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον οδηγό μέλους, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική του Δικτύου, όπου δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ΚΕΝ.
  Η λίστα των ΚΕΝ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην ενότητα Παροχές – Ιδιωτική Κλινική Εκτός Δικτύου (ΦΕΚ 946 Β’ /27.03.2012).

 • Πως προκύπτει η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ στο Εξωτερικό;

  Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό.

 • Πως προκύπτει η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε κλινική εκτός Δικτύου;

  Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό.

 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία σε τρίκλινο δωμάτιο εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί σε αναβαθμισμένη θέση και θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου σε τρίκλινο Δωμάτιο.

 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί εκτός Δικτύου και το μέλος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου.

 • Πως προκύπτει η συμμετοχή μου αν νοσηλευτώ σε κλινική Δικτύου;

  Αναλόγως της θέσης νοσηλείας που θα επιλεγεί, καθώς και του ύψους της συμμετοχής του ΚΦΑ στο σύνολο δαπανών νοσηλείας πλην ιατρικών αμοιβών, σύμφωνα με την ενότητα 3.3 και 3.4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

  Το Ταμείο θα συμμετάσχει απευθείας στην κλινική, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι μη παρακράτησης) με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τις ως άνω συνθήκες, και το μέλος θα επιβαρυνθεί με τη διαφορά συν το εκπιπτόμενο.

 • Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ για να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία μου σε κάποια από τις συμβεβλημένες Κλινικές;

  Θα πρέπει να προηγηθεί ραντεβού για προγραμματισμένα περιστατικά κατόπιν επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο στο 215 515 5318.

  Η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα περιστατικά.

 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε περίπτωση νοσηλείας εντός Δικτύου;

  • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
  • Δεν καταβάλλει το μέλος στην Ιδιωτική Κλινική το σύνολο των εξόδων της νοσηλείας του, παρά μόνο την συμμετοχή του στα έξοδα. Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καλύπτεται απευθείας προς την Κλινική.
  • Ιδιαίτερα χαμηλή κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας, με σημαντικές εκπτώσεις στον τιμοκατάλογο ιδιώτη που μειώνουν και τη συμμετοχή του μέλους στο περιστατικό.
 • H κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας περιορίζεται μόνο σε εντός Δικτύου Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές;

  Όχι, υπάρχει ελεύθερη επιλογή Ιδιωτικής Κλινικής, με τις αντίστοιχες καλύψεις ανά περίπτωση.

 • Με ποιες Ιδιωτικές Κλινικές είναι συμβεβλημένο το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:

  • Ευρωκλινική Αθηνών
  • Ευρωκλινική Παίδων
  • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
  • Όμιλος Βιοκλινικής:
   • Βιοκλινική Αθηνών
   • Βιοκλινική Πειραιά
   • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης για να λάβω αποζημίωση από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Για νοσηλεία στο εξωτερικό ή σε συμβεβλημένη κλινική εντός Δικτύου, η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική. Για νοσηλεία εκτός Δικτύου, η μη χρήση ΚΦΑ επιφέρει μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου (βλ. ενότητα 3.3 Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ).

 • Ποια θέση νοσηλείας δικαιούμαι σε ιδιωτική κλινική;

  Η δικαιούμενη θέση νοσηλείας είναι το τρίκλινο δωμάτιο. Σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης επέρχεται μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 3.3 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Τι γίνεται εάν παραιτηθώ ή συνταξιοδοτηθώ;

  Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις και επιπλέον απόλυσης, το ισχύον Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβλέπει την απώλεια της ιδιότητας του κυρίως μέλους και συνεπώς την κάλυψη από το Ταμείο. Ταυτόχρονα επέρχεται αυτόματη απώλεια της κάλυψης και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 4 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Ο/η σύζυγός μου που ήταν εγγεγραμμένο κυρίως μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ απεβίωσε. Μπορούμε εγώ και τα παιδιά μου να συνεχίσουμε να είμαστε μέλη του Ταμείου;

  Φυσικά και μπορείτε. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μέλους στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄.

 • Τι ισχύει για την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ως κυρίως μέλη στο Ταμείο;

  Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο επιλογές για τα παντρεμένα ζευγάρια συναδέλφων εφοριακών. Ή η εγγραφή και των δύο ως κυρίως μέλη και τα προστατευόμενα να τα δηλώσει ο ένας από τους δύο ή ο ένας από τους δύο συζύγους να εγγραφεί ως κυρίως μέλος και να εγγράψει ως εξαρτώμενα- προστατευόμενα μέλη τα παιδιά αλλά και τον/την σύζυγο.

 • Από πότε αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη η δική μου και των προστατευόμενων μελών μου;

  Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3, περίπτωση γ΄ αναλύεται η χρονική περίοδος κάλυψης καθώς και το τι ισχύει σε έκτακτα περιστατικά (ατυχήματα ή επείγοντα περιστατικά).  Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης ένταξης τους στο Ταμείο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού, συνεπεία ασθενείας, η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά άμεσα από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το Δ.Σ.

 • Τι θεωρείται επείγον περιστατικό;

  Σύμφωνα και με τον Οδηγό Μέλους, ενότητα 3.10, παράγραφος 4, ως επείγον περιστατικό θεωρείται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης υγείας.

  Συνεπώς, προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και υποχρεωτικά και οι δύο (2) συνθήκες:

  • Απρόβλεπτο / αιφνίδιο συμβάν
  • Σοβαρός κίνδυνος σημαντικής επιδείνωσης της υγείας ή και θάνατος

  Από την ως άνω περιγραφή, γίνεται κατανοητό ότι δεν καλύπτονται το πρώτο εξάμηνο περιστατικά που ενώ μεν αφορούν σε ιατρική αντιμετώπιση περιστατικού που οδηγεί σε επιδείνωση της υγείας είναι ωστόσο προγραμματισμένα και όχι αιφνίδια (π.χ. χημειοθεραπείες, προγραμματισμένα χειρουργεία κ.α.).

 • Ποιος είναι ο σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα μέλη του από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ). Ως εκ τούτου, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του. H λειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τομείς ή δραστηριότητες που ήδη καλύπτουν οι Κύριοι Φορείς Ασφάλισης.

 • Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Το δικαίωμα εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1 του Οδηγού Μέλους. Συνοπτικά επισημαίνεται ότι, δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών. Περαιτέρω, και βάσει ορισμένων διαδικασιών, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

 • Γιατί και από πότε το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ανέστειλε τις παροχές του;

  Την 24.2.2012 το Ελληνικό Δημόσιο απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τους κατόχους προσδιορισμένων τίτλων ΟΕΔ ελληνικού δικαίου, για εθελοντική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του στις 7.3.2012 απέρριψε την εν λόγω πρόταση, αποκλειστικά για λόγους βιωσιμότητας του Ταμείου. Εντούτοις, τo TEA – ΥΠΟΙΚ συμμετείχε υποχρεωτικά (λόγω ενεργοποίησης των Ρητρών Συλλογικής Δράσης CACs από την Ελληνική Κυβέρνηση) στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ με το σύνολο των επιλέξιμων ΟΕΔ που είχε στην κατοχή του, η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε 3.000.000,00 €.  Η υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ που έπληξε σοβαρά  τα αποθεματικά του, σε συνδυασμό με την μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου κατά 60% το 2010 και την πλήρη διακοπή της χρηματοδότησης για τα έτη 2011 και 2012, ανάγκασε το Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίασή του της 12.12.2011 να λάβει την απόφαση για αναστολή όλων των παροχών υγείας από 1.1.2012.

 • Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πότε αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου να καλύπτει τα μέλη του;

  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών μελών, την οριστικοποίηση του νέου μητρώου ασφαλισμένων μελών και τη λήψη απόφασης για την άρση αναστολής των παροχών από το διοικητικό του συμβούλιο. Όλη η ανωτέρω διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Α΄ εξαμήνου του 2017.

 • Ήμουν μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πριν την αναστολή των παροχών του από 01.01.2012. Είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω εκ νέου αίτηση εγγραφής ή θεωρούμαι αυτοδίκαια μέλος του Ταμείου μετά την επαναλειτουργία του;

  Όχι δεν θεωρήστε μέλος του Ταμείου μετά την ενεργή επαναλειτουργία του με την δημοσίευση του Νέου Καταστατικού (11.11.2016). Θα πρέπει να καταθέσετε εκ νέου αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποδεχόμενος και την καταβολή μηνιαίας εισφοράς που θα παρακρατείται από την μισθοδοσία σας. Η διαφορά για όσους ήταν ήδη μέλη πριν από την 01.01.2012 με όσους κάνουν την εγγραφή τους για πρώτη φορά τώρα είναι ότι οι πρώτοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν εισφορά εγγραφής κυρίως μέλους ύψους 25€.

 • Πώς μπορώ να γίνω μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Ταμείο έπειτα από αίτηση ένταξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού του Ταμείου και του Οδηγού Μέλους που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης. Η αίτηση αυτή είναι διαθέσιμη είτε από τα γραφεία του Ταμείου είτε μέσω διαδικτύου (internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (www.teaypoik.gr). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3 του Οδηγού Μέλους.

 • Ποιο είναι το ύψος των εισφορών για τα μέλη του Ταμείου;

  Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2 του Οδηγού Μέλους επιγραμματικά ισχύουν τα εξής ποσά:

  Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
  Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
  Εισφορά Συζύγου(ως εξαρτώμενου μέλους) 7 €
  Εισφορά Τέκνων (ανεξαρτήτως αριθμού αυτών) 7 €
  Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €
  Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό)* 25 €

  *Η εισφορά εγγραφής αφορά στα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Ταμείο μετά την ενεργή επαναλειτουργία του (11.11.2016) και όχι σε όσα μέλη ήταν εγγεγραμμένα στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την ημέρα αναστολής των παροχών του Ταμείου (1.1.2012)

 • Από πότε ξεκινάει η παρακράτηση της εισφοράς μου;

  Η παρακράτηση της εισφοράς ξεκινά αμέσως μετά την έγκριση της αιτήσεως σας από το Δ.Σ. του Ταμείου και εγγραφής σας στο νέο μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ):

  • Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε αντίθεση με τον αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης
  • Υιοθετούν χρηστή διοίκηση, διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταποδοτικότητα των εισφορών
  • Αποσκοπούν στη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας κ.ά 
  • Οι εισφορές στα ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
  • Αποτελούν μορφή ασφάλισης ευρέως διαδεδομένη διεθνώς ενώ στην Ε.Ε. συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης 
  • Εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα βάσει του Ν.4172/2013, με εξαίρεση της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους
  • Υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Κρατικές Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές)
 • 1