• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

    Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
    10678, Αθήνα

  • 210-6400013

    teaypoik@gmail.com

  • 9:00-15:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού (ΦΕΚ Β΄ 3662/11 - 11 - 2016), το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από τον εκάστοτε Κύριο Φορέα Ασφάλισης (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π./πλέον ΕΦΚΑ).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα ασφαλισμένα μέλη του σε συνδυασμό με ειδικές παροχές οι οποίες θα αυξάνονται και θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές του Ταμείου. Στην ουσία, το Ταμείο λειτουργεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ στις παροχές του Κύριου Φορέα Ασφάλισης και δεν προτίθεται να τον αντικαταστήσει σε τομείς ή δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτόν.